24 τα γράμματα… αμέτρητα τα θάματα( Νώντα Σκοπετέα)

Από Ουρανό πεμπόμενος Άγγελος πρωτοστάτης!   

Παράδοξα ειδοποιεί του Κτίστη ο συνεργάτης …

Τον Βλέπει μπρος της η Αγνή ζητά από κείνον Γνώση   

Μα άγνωστη είναι και γι αυτόν ,  δεν δύναται να δώσει !

Δύναμη Υψίστου σκίασε , σαν είπε Γένοιτό μοι!

Της λύτρωσης ανοίχτηκαν με μιας , όλοι οι δρόμοι …

Ταξίδι ευθύς ξεκίνησε στην ορεινή να φτάσει,

Έχοντας μέσα της Θεό που βρέφος θα δοξάσει !

Το Άγιον Πνεύμα του Ιωσήφ την Ζάλη ησυχάζει

κι αμφιβολίας λογισμούς ο σώφρων πια δεν βάζει !

Να υμνούν οι αγγέλοι Ήκουσαν οι ταπεινοί αγραυλούντες !

Θεόδρομη αίγλη ακολουθούν μάγοι οδοιπορούντες !

Ίδον τον Πλάστη οι σοφοί σε αγκαλιά Παρθένου

Δώρα ενώπιον κρατούν Μεσσία σπαργανωμένου !

Κηρύττουν την εκπλήρωση και από αλλού γυρνούνε!

Τον βρεφοκτόνο ανόητο Ηρώδη αγνοούνε !

Λάμψη απ το Φως στην Αίγυπτο έφερε η φυγή Του.

Τα είδωλα συντρίφτηκαν δυνάμει Παρακλήτου !

Μέλλον Αιώνιο βαστά ο δίκαιος πρεσβύτης.

Θεοδόχου την απόλυση  προστάζει ο Κυβερνήτης .

Νεοποιεί  τα σύμπαντα , τα μάταια κάνει Ξένα !

Όλος Θεός και Άνθρωπος , τα Πάντα εκστασιασμένα!

Ακόμα και οι Ρήτορες μόνο το Χαίρε αρθρώνουν !

Τον αυτεπάγγελτο Σωσμό Κοσμήτωρος βιώνουν !

Προμάχου Τείχος Άχραντο , Καταφυγή και Στήλη!

Ποιός Ύμνος είναι άξιος , για να αγγίξει χείλη ;

Μες στο σκοτάδι άυλο Φως,  η Παναγία ανάβει .

Χρέη αρχαία και οφειλές ο Χρεωλύτης παύει !

Ψέλνουμε δόξα στον Θεό και Εσένα υμνολογούμε.

Σώμα , ψυχή θεράπευσε ! Ω Μήτερ να σωθούμε

Αφιερωμένο στους ονειροδρόμους Προμάχους και Βαστάζους του Παραδείσου ! 

 

Νώντας Σκοπετέας

Απόσπασμα από ομότιτλη εκπομπή της σειράς

Εν τω Φωτί Σου οψόμεθα Φως

 

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *