Χαίρε φλογός …παθών απαλλάττουσα !

Χαίρε φλογός …παθών απαλλάττουσα !
Ένα βιβλαρίδιο που για όλους εμάς στον Πρόμαχο, θα είναι πλέον η διαρκής παρότρυνση εξ Ουρανού, με την βοήθειά Του, να συνεχίσουμε το διακόνημα για την μεγάλη παραμυθία τούτης της Θεόγραφης προσευχής …
Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα . Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα …Χαίρε οτι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί…

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *