Φιλανθρωπικές Δράσεις

Icon Heading

Δεδομένου ότι όπως είπαμε η Συναλληλία μας ΔΕΝ ασκεί οιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και επιπροσθέτως ΔΕΝ έχει θέσει την παραμικρή ετήσια οικονομική συνδρομή εις τα μέλη της ΔΕΝ έχει τακτικές προσόδους.

Τα όποια οικονομικά μέσα ενδεχομένως να διαθέτει θα προέρχονται από τις περιστασιακές εισφορές και χορηγίες μελών και φίλων της Συναλληλία, τις οποίες και με ταπείνωση, ευγνωμοσύνη και αίσθημα ευθύνης για την χρηστή διαχείριση τους θα δεχόμαστε υπό τις προϋποθέσεις που έχουμε εκθέσει στην υπο-ενότητα “ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ” του παρόντος Ιστοτόπου.

Μεγάλο μέρος των εσόδων θα διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και διανομής ΔΩΡΕΑΝ έντυπου υλικού για την Εσωτερική και Εξωτερική Ιεραποστολή, και το υπόλοιπο του αποθεματικού μας θα διατεθεί σε Φιλανθρωπικές Δράσεις.

Στο πλαίσιο των Φιλανθρωπικών αυτών Δράσεων προβλέπεται η ενίσχυση με χρηματικά ποσά και υλικοτεχνικά μέσα υφισταμένων και νομίμως συγκροτηθέντων Φιλανθρωπικών Σωματείων και Συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην οικονομική ενίσχυση Σωματείων και Συλλόγων Πολυτέκνων, Φυλακισμένων, Ορφανοτροφείων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Φροντίδας και Εκπαίδευσης ΑΜΕΑ, Κέντρων Απεξάρτησης και Επανένταξης Τοξικομανών , Κοινωνικών Φροντιστηρίων, Κοινωνικών Φαρμακείων καθώς και Συσσιτίων Αστέγων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Νέων Χωρών, της Εκκλησίας Κρήτης και Κύπρου και των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση προβλέπεται και η συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, εκπαιδευτικών μέσων και λοιπού υλικού που θα αποστέλλεται με έξοδα της Συναλληλίας στους ανωτέρω Φορείς.

Πέρα από την ενίσχυση Φορέων, Συλλόγων και Σωματείων η Συναλληλία μας θα συνδράμει τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα μεμονωμένες περιπτώσεις αναξιοπαθούντων και ασθενών συνανθρώπων μας, οι οποίες θα υποπίπτουν στην αντίληψη μας.

Εννοείται ότι η Αδελφότητα σεβόμενοι και τον παραμικρό οβολό των μελών, συνδρομητών και χορηγών μας θα επιδεικνύει ιδιαίτατη προσοχή και σύνεση στην διαχείριση και διάθεση τόσο των οικονομικών μας ενισχύσεων στους ανωτέρω αναφερθέντες Φορείς και μεμονωμένες περιπτώσεις συνανθρώπων μας, όσο και στην δωρεά των υλικοτεχνικών μέσων , ώστε να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση τους από τους δωρεοδόχους.

Μία ακόμη πρωτοποριακή Φιλανθρωπική Δράση του Πρόμαχου Ορθοδοξίας είναι η οικονομική ενίσχυση των Ιερών Κελλίων , των Ιερών Σκητών, των οποίων οι Γέροντες-Ασκητές , συνειδητά ή λόγω συνθηκών ΔΕΝ μπορούν να διαθέσουν το εργόχειρο τους στην Αγορά.

Η Φιλανθρωπική μας Δράση έγκειται στον εφοδιασμό αυτών των Γερόντων με τα υλικά που απαιτούνται για το εργόχειρο τους ( μάλλινα και λινά νήματα για όσων εργόχειρο είναι τα κομβοσκοίνια, άρωματα και λιβάνι για όσων το εργόχειρο είναι το θυμίαμα, χρώματα και άλλα υλικά για όσων το εργόχειρο είναι η Αγιογραφία ) και η αγορά κατόπιν των εργοχείρων τους από τους αδελφούς της Συναλληλίας μας που συχνά επισκέπτονται το Άγιον Όρος.

ΟΛΑ αυτά τα εργόχειρα θα δίδονται από την Συναλληλία μας ως ΕΥΛΟΓΙΑ σε άλλες Ιερές Μονές, Ιερούς Ναούς και σε όποιον μας το ζητήσει, χωρίς την οιαδήποτε οικονομική μας ανταμοιβή.

Τελευταίες Δράσεις

Icon Heading

Δείτε τις τελευταίες Φιλανθρωπικές Δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει