Τι Κάνουμε

Icon Heading

Ο Πρόμαχος Ορθοδοξίας αποτελεί Ορθόδοξη Χριστιανική
Ιεραποστολική και Φιλανθρωπική Συναλληλία

Εσωτερική Ιεραποστολή

Πραγματοποιούμε δράσεις Εσωτερικής Ιεραποστολής και διανέμουμε τευχιδία των Χαιρετισμών.

Εξωτερική Ιεραποστολή

Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις Εξωτερικής Ιεραποστολής κυρίως στην Αφρική.

Φιλανθρωπικές Δράσεις

Οικονομική ενίσχυση και συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, εκπαιδευτικών μέσων και λοιπού υλικού.

Ο Πρόμαχος Ορθοδοξίας αποτελεί Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική και Φιλανθρωπική Συναλληλία που εδρεύει στην Αθήνα και έλαβε υπόσταση με την νομική της σύσταση τον Φεβρουάριο του 2018. Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό μας ο Πρόμαχος Ορθοδοξίας αποτελεί Ένωση Προσώπων ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κατά το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικος (Α.Κ) , η οποία ΔΕΝ υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ , εφόσον ΔΕΝ επιδιώκει ΟΥΤΕ οικονομικό , ΟΥΤΕ εμπορικό σκοπό.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ΔΕΝ επιδιώκουμε το παραμικρό οικονομικό όφελος ούτε και χρησιμοποιούμε την Ένωση μας αυτή, την Συναλληλία μας αυτή όπως την ονομάσαμε, για εμπορικές ή οικονομικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό και αποφύγαμε την σύσταση μας ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ούτε ακόμη και ως Σωματείο ή Σύλλογο, μιας και ΔΕΝ θέτουμε ως προϋπόθεση για τα υφιστάμενα ή τα εγγραφόμενα νέα μέλη μας την καταβολή ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ετήσιας συνδρομής ή οικονομικού τέλους ως δικαιώματος εγγραφής.

Η βοήθεια στην οποία προσβλέπουμε από τα μέλη μας είναι πρωτίστως ηθική, πνευματική και στην εθελοντική προσφορά των υπηρεσιών τους για την εξυπηρέτηση των Σκοπών της Συναλληλίας που συνίστανται σε Δράσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής καθώς και Φιλανθρωπίας. Αν κάποιο μέλος ή εν Χριστώ αδελφός επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά στην υλοποίηση των Δράσεων μας θα πρέπει να το αναφέρει στο Δ.Σ, το οποίο και θα αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την οικονομική αυτή προσφορά.

Έχοντας ως οδηγό την βιβλική προτροπή του Προφητάνακτος Δαυιδ “ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου” ( Ψαλμός 140 ) δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη και με ταπείνωση το “δίλεπτο της χήρας” και την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση από υστέρημα των εν Χριστώ αδελφών μας, ΔΕΝ δεχόμαστε όμως άκριτα οικονομική βοήθεια από αιρετικούς ή κακόδοξους ή συνειδητά και κατ’ επιλογήν αφιστάμενο του Σώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Τα ιδρυτικά μέλη της Συναλληλίας – μεταξύ των οποίων ΚΑΙ Ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανήκουν εις την Εκκλησία της Ελλάδος, στην Εκκλησία της Κρήτης ή των Νέων Χωρών που πνευματικά υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Τα ιδρυτικά μέλη της Συναλληλίας ΔΕΝ ανήκουν στο Πατρώο ( Παλαιό ) Ημερολόγιο αλλά προφανώς και ΔΕΝ θα αρνηθούν την ένταξη εις την Συναλληλία μας νέων μελών τα οποία για τους δικούς τους λόγους έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν το Πατρώο ( Παλαιό ) Ημερολόγιο.

Τα ένδεκα ιδρυτικά μέλη του “Πρόμαχου Ορθοδοξίας” έχουν μακρά προσωπική ιστορία στην Εσωτερική και Εξωτερική Ιεραποστολή και σε Φιλανθρωπικές Δράσεις μέσα από την πολυετή διακονία τους ως μέλη αναγνωρισμένων Ιεραποστολικών και Φιλανθρωπικών Σωματείων και Συλλόγων, αλλά και μεμονωμένα μέσα από τις Ραδιοφωνικές Εκπομπές τους σε Εκκλησιαστικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς ή ως Διαχειριστές Ορθοδόξων Ιστοτόπων.

Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Συναλληλία δεδομένης της συνειδητής μετοχής μας στα Ιερά Μυστήρια της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Αγιωτάτου ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, μέσα από τα οποία καθιστάμεθα σύσσωμοι και σύναιμοι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και συνεπώς αδελφοί μεταξύ μας.

Για όλες μας τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αποφασίζουμε από κοινού ως μέλη της Συναλληλίας τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και μέσα από τα όργανα Διοίκησης της Συναλληλίας μας, που ορίζονται στο Καταστατικό μας – πάντοτε με πνεύμα ομόνοιας και εν Χριστώ ταπείνωσης – έχουμε λάβει και δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε ευλογία από τους Πνευματικούς μας, και μάλιστα θέτουμε βαρύνουσα σημασία στις απόψεις των Κληρικών Μελών της Συναλληλίας μας, προκειμένου να αναλαμβάνουμε νέες Δράσεις ή να τροποποιούμε τις υφιστάμενες.

Αναφορικά με την ονοματοδοσία “Πρόμαχος Ορθοδοξίας” της Συναλληλίας μας οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

  • Πρόμαχος αποκαλείται ο μαχητής, ο οπλίτης ο ευρισκόμενος εις τις επάλξεις , εις την πρώτη γραμμή του πολέμου.

  • Πρόμαχοι Ορθοδοξίας προσφωνούνται πλειστάκις εις τα Λειτουργικά Κείμενα της Εκκλησίας μας οι Θείοι Πατέρες, οι Άγιοι και Μάρτυρες της θριαμβεύουσας Εκκλησίας μας.

  • Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι και τοις κεινων τρίβοις επόμενοι ευελπιστούμε ως μέλη της επιγείου, αγωνιζομένης Εκκλησίας να δώσουμε κι εμείς μαρτυρία Χριστού μέσα από τις Ιεραποστολικές και Φιλανθρωπικές Δράσεις της Συναλληλίας μας.

  • Προσβλέπουμε εις την Πρεσβεία και Προστασία της Υπερμάχου Στρατηγού και ακαταμάχητου Προμάχου , της Ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας για την ευόδωση και πραγμάτωση των ένθεων επιδιώξεων και δράσεων μας.Την Αγία Αυτής Εικόνα έχουμε εξάλλου θέσει στο κέντρο της έπαλξης του Προμαχώνα του σήματος της Αδελφότητος μας.