Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας

Αὐτοὶ οἱ παράξενοι Χριστιανοὶ…

του Νώντα Σκοπετέα

Από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας σε λίγες μέρες .

120 κείμενα …άγκυρες ελπίδας …

Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης Αλήθειας …

Για να ολοκληρωθεί έτσι μια τριλογία βιβλίων  με τους Αγίους της διπλανής μας πόρτας…

…Αὐτοὶ οἱ παράξενοι Χριστιανοὶ ποὺ συνεχίζουν νὰ

συμπληρώνουν τὶς ἀτελεύτητες πράξεις τῶν Ἀποστόλων,

ποὺ ἀναζητοῦν συνεχιστὲς καὶ μία μνήμη ποὺ μᾶς γεμίζει

μὲ Ἀναστάσιμη Χαρά!

Τὸ Ξ ἀπὸ τὸν Ξένο, τὸν Παράξενο, μᾶς φέρνει στὸν νοῦ

ἐκεῖνο τὸ Ξ ἀπὸ τοὺς 24 οἴκους τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Κυ-

ρίας Θεοτόκου! Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς προτρέπει νὰ ἀπο-

ξενωθοῦμε ἀπὸ τὸν κόσμο, ὅπως κάνουν καὶ τοῦτοι οἱ

παράξενοι ἥρωές μας, ποὺ μετέθεσαν ὁλόκληρο τὸ εἶναι τους

στὸν Οὐρανό!

Μακάριοι καὶ μάρτυρες ὡς ὀνειδιζόμενοι! Δὲν ἀκολου-

θοῦν τὸν …ἀπατεῶνα κόσμο καὶ θυμοῦνται ὅσα Θεοπαρά-

δοτα κληρονόμησαν ἀπὸ τὸ τρισευλογημένο τους παρελθόν!

Διδακτοὶ πνεύματος Ἁγίου ποὺ τοὺς ψιθυρίζει τὶς Χριστα-

γάπητες παραξενιές τους! Πνευματικοὶ καὶ ὄχι ψυχικοί, περ-

νοῦν καὶ πάλι ἀπὸ δίπλα μας …»

Μετά τὸ «Δάκρυ στὸ Ἐγώ» καὶ τὸ «Πόσα χωρᾶνε σὲ

ἕνα Ἀμήν;» ἄλλο ἕνα βιβλίο σὰν λυτρωτικὸ φτεράκισμα ὡς

τὸ ποθεινὸ λιμάνι τοῦ Οὐρανοῦ, ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ ἀγαπημένοι

μας παράξενοι, ἔχουν ριγμένες τὶς ἄγκυρες τῆς αἰώνιας

ἐλπίδας τους.

 

Για παραγγελίες επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο xairetismoitheotokou@gmail.com

 

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *