Προμάχου Τείχος…( Νώντα Σκοπετέα)

24 τα γράμματα…
αμέτρητα τα θάματα

Από Ουρανό πεμπόμενος Άγγελος πρωτοστάτης!
Παράδοξα ειδοποιεί του Κτίστη ο συνεργάτης …
Τον Βλέπει μπρος της η Αγνή ζητά από κείνον Γνώση
Μα άγνωστη είναι και γι αυτόν , δεν δύναται να δώσει !
Δύναμη Υψίστου σκίασε , σαν είπε Γένοιτό μοι
Της λύτρωσης ανοίχτηκαν με μιας , όλοι οι δρόμοι …
Ταξίδι ευθύς ξεκίνησε στην ορεινή να φτάσει,
Έχοντας μέσα της Θεό που βρέφος θα δοξάσει !
Το Άγιον Πνεύμα του Ιωσήφ την Ζάλη ησυχάζει
κι αμφιβολίας λογισμούς ο σώφρων πια δεν βάζει !

Να υμνούν οι αγγέλοι Ήκουσαν οι ταπεινοί αγραυλούντες !
Θεόδρομη αίγλη ακολουθούν μάγοι οδοιπορούντες !
Ίδον τον Πλάστη οι σοφοί σε αγκαλιά Παρθένου
Δώρα ενώπιον κρατούν Μεσσία σπαργανωμένου !
Κηρύττουν την εκπλήρωση και από αλλού γυρνούνε!
Τον βρεφοκτόνο ανόητο Ηρώδη αγνοούνε !
Λάμψη απ το Φως στην Αίγυπτο έφερε η φυγή Του.
Τα είδωλα συντρίφτηκαν δυνάμει Παρακλήτου !

Μέλλον Αιώνιο βαστά ο δίκαιος πρεσβύτης
Θεοδόχου την απόλυση προστάζει ο Κυβερνήτης .
Νεοποιεί τα σύμπαντα , τα μάταια κάνει Ξένα !
Όλος Θεός και Άνθρωπος ,τα πάντα εκστασιασμένα !
Ακόμα και οι Ρήτορες μόνο το Χαίρε αρθρώνουν !
Τον αυτεπάγγελτο Σωσμό Κοσμήτωρος βιώνουν !

Προμάχου Τείχος Άχραντο , Καταφυγή και Στήλη
Ποιός Ύμνος είναι άξιος , για να αγγίξει χείλη ;
Μες στο σκοτάδι άυλο Φως, η Παναγία ανάβει .
Χρέη αρχαία και οφειλές ο Χρεωλύτης παύει !
Ψέλνουμε δόξα στον Θεό και Εσένα υμνολογούμε
Σώμα , ψυχή θεράπευσε ! Ω Μήτερ να σωθούμε !

Νώντας Σκοπετέας
14-02-2018

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *