Οι Χαιρετισμοί και ο Αρχιμήδης…( Νώντα Σκοπετέα)

Ο ψαμμίτης και ο Αχώρητος Π …

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου» (Ιω. 12,23) …Ναι , μόλις πλησίασαν οι Έλληνες τον Κύριο , Εκείνος μίλησε για ένα προκαθορισμένο σχέδιο ! Το σχέδιο του Θεού για την δόξα Του ! Η αναγνώριση του Μεσσία από τους Εθνικούς . Η έλκυση προς τον Αληθινό και μόνο Θεό ! Η λύτρωση από την δουλεία του διαβόλου . Όλα εν σοφία ! Όλα ετοιμασμένα ! Προγνωρισμένα ! Ακόμα και η γλώσσα, στην οποία τα σωτήρια ευαγγελικά ρήματα θα αντιπροσφέρονταν στον πεπτωκότα κόσμο ! Τίποτα τυχαίο , τίποτα αναποκάλυπτο ! !Παίρνουμε χαρτί και μολύβι ! Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης να βρεθούμε και να βάλουμε στην θέση των αριθμών γράμματα . Ας θυμηθούμε τις ημέρες των μηναίων στην Εκκλησία ! Τη 8η του αυτού μηνός …Με ένα Η΄ συμβολίζεται αυτή . Τη 23η με ένα ΚΓ΄ κ.ο.κ.

24 γράμματα λοιπόν ! Τα γράφουμε στην σειρά ! Κάθε γράμμα ένας αριθμός στο σύστημά μας ! Από το Α ως το Θ έχουμε 8 μονάδες( Α=1. Β=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 Ζ=7 Η=8 Θ=9 ) . Από το Ι έως το Π έχουμε 8 δεκάδες( Ι=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο =70 Π=80) και από το Ρ ως το Ω 8 εκατοντάδες ( Ρ=100 Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600Ψ=700 Ω=800) . Ας γράψουμε τώρα με αραιά κεφαλαία γράμματα το πιο ευλογημένο όνομα του κόσμου :                   Ι Η Σ Ο Υ Σ ! Κάθε γράμμα και ένας αριθμός ! Ας κάνουμε την πρόσθεση : 10+8+200+70+400+200=8 8 8. Έχουμε δηλαδή ένα άθροισμα με 8 μονάδες , 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες ! Η ελληνική αλφάβητος μπροστά μας ! Από το Α ως το Ω ο ΙΗΣΟΥΣ , που δεν ανακαλύπτεται μα αποκαλύπτεται ενώπιόν μας συνεχώς ! Όλα προκαθορισμένα ! Ας διαβάσουμε τώρα και το περίφημο Υ των 24 οίκων των Χαιρετισμών της Κυρίας Θεοτόκου : Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου• ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς, ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν• Αλληλούϊα.( Ερμηνεία +π.Επιφανίου Θεοδωρόπουλου) : Όλοι οι ύμνοι αποδεικνύονται μηδαμινοί, όσον και αν προσπαθούν να ανταποκριθούν προς το πλήθος της απείρου ευσπλαγχνίας Σου. Διότι και αν ακόμη προσφέρωμεν εις Σε, ώ Άγιε Βασιλεύ, ψαλμωδίας τόσας εις αριθμόν, όσος είναι ο αριθμός των κόκκων της άμμου, δεν πράττομεν τίποτε το αντάξιον των ευεργεσιών που έκαμες εις ημάς, οι οποίοι βοώμεν δια Σε: Αινείτε τον Θεόν.

Σχεδόν 3 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας στη γη , έζησε ο σπουδαιότερος των σπουδαίων μαθηματικός Αρχιμήδης . Καινοτόμος , εφευρέτης ασύλληπτος ! Έχει δοθεί το όνομά του και σε έναν κρατήρα στο φεγγάρι ! Η φήμη του ακόμα ταξιδεύει και όλο θα ταξιδεύει ! Το εύρηκα , που εκστασιασμένος κάποτε φώναξε έχοντας ανακαλύψει την άνωση , έγινε σύνθημα που ακόμα και στις μέρες μας συνοδεύει τις σπουδαίες ανακαλύψεις!Υπάρχει ένα έργο λοιπόν του Αρχιμήδη με τίτλο : Ο Ψαμμίτης ! ( ψάμμος , άμμος) . Ψαμμίτης ή …άμμου καταμέτρης ! Με αυτό το έργο ο ανυπέρβλητος αυτός Αρχαίος μας πρόγονος , θέλησε να ανατρέψει την κοινή ως τότε πεποίθηση ότι η άμμος της θάλασσας και οι κόκκοι της, είναι αδύνατον να καταμετρηθούν …Να υπολογιστεί δηλαδή ο αριθμός τους ! Και πώς λόγιζε ο Αρχιμήδης το σύστημα μέτρησής του ; Μια μυριάδα μυριάδων εις την μυριοστή μυριάδα και όλο αυτό πάλι εις την μυριοστή μυριάδα ! Αλλιώς; Μια μονάδα , το 1 δηλαδή και να το ακολουθούν 80 τετράκις εκατομμύρια μηδενικά !!! Διανοούμαστε το νούμερο που προκύπτει ; Τι λέτε τώρα αν μπορούσαμε να απευθύνουμε καταμετρημένες στον Κύριό μας , Δημιουργό και Παντευεργέτη μας τόσες ωδές : Θα τελούσαμε κάτι άξιο μπροστά σε αυτό που Εκείνος συνεχώς μας χορηγεί ; Το αιώνιο Φως ! Μοιάζει λίγο με τον υπερβατικό αριθμό π ( 3,14 –ο λόγος της περιφέρειας του κύκλου προς την διάμετρό του) και τον μνημονικό κανόνα που φτιάχτηκε κάποτε , για να θυμούνται οι άνθρωποι τα 23 πρώτα ψηφία αυτού του ατελεύτητου αριθμού : Και αυτός ο κανόνας καταλήγει πάλι σε μια σπουδαία αποφατική διαπίστωση! Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φευ , ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι….

Αν το Υ αδελφοί μου γεννά τόσες προσευχές , τόσες ωδές , τόσα δοξολογικά  ψάλματα , τόσους ψυχωφελείς συνειρμούς , σκεφθείτε όλα μαζί τα γράμματα της αλφαβήτου ! Πόσα θαύματα κρύβουν αυτά τα λόγια ! 24 τα γράμματα , αμέτρητα τα θάματα ! Πόσα θαυμάσια βλέπουν και ψηλαφούν όλοι εκείνοι που έχουν την ευλογημένη συνήθεια της καθημερινής απαγγελίας των 24 οίκων των Χαιρετισμών της Κυρίας Θεοτόκου ! Από τη μια η λογική παρατήρηση , από την άλλη η πίστη ! Από τη μια ο Ψαμμίτης , της άμμου ο καταμέτρης , από την άλλη ο Κλίνας τη καταβάσει τους Ουρανούς . Από τη μια το εύρηκα της άνωσης , από την άλλη το Ευρήκαμεν της Άνω Ζωής  και αυτό το Π του αχώρητου και αμέτρητου Πατέρα , που Όλος χωρείται αναλλοιώτως εν Σοί,  Νύμφη Ανύμφευτε !

Νώντας Σκοπετέας

Απόσπασμα από την εκπομπή με τίτλο 24 τα γράμματα , αμέτρητα τα θάματα !( video)

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *