ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ !

Παρόλο που για εμάς τους Ορθοδόξους το Νέο Εκκλησιαστικό έτος ξεκίνησε ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και παρότι δεν επιθυμούμε να “συσχηματιζόμαστε” με την ξενόφερτη κσι εμπορευματοποιημένη παραφθορά της σημασίας του Αγίου Δωδεκαημέρου , ευχόμαστε από καρδιάς όπως ο δι ημάς περιτμηθείς Κύριος μας , πρεσβείαις της Υπεραγίας Του Μητρός, της Ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας  και ικεσίαις του Ουρανοφάντορος Ιεράρχου και Οικουμενικού Διδασκάλου Μεγάλου Βασιλείου, δαψιλώς να ευλογεί την καθεμία και τον καθένα από εμάς ώστε με τα έργα μετανοίας και αγάπης μας να Τον ευαρεστούμε κάθε ημέρα της ζωής μας ! Αμήν ! Γένοιτο !

Από το Δ.Σ του Σωματείου “ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ” δεχθείτε παρακαλώ τις πιο εγκάρδιες ευχές μας για κατ’ άμφω υγεία, εν Χριστώ ευτυχία και πρόοδο διττή, πνευματική πρώτα και υλική.

Εις έτη πολλά κι ευλογημένα !

Σχόλιαστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *