Εσωτερική Ιεραποστολή

Icon Heading

Για την πραγμάτωση των δράσεων της Εσωτερικής Ιεραποστολής της Συναλληλίας “ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ” τα μέλη μας αναλαμβάνουν ανιδιοτελώς την συγγραφή και εκδοτική επιμέλεια καθώς και την εκτύπωση και διανομή ορθόδοξων χριστιανικών φυλλαδίων και βιβλίων, που αποσκοπούν στην εν Χριστώ ηθική και πνευματική καλλιέργεια του Χριστεπώνυμου πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Όπως και προηγουμένως τονίσαμε η Συναλληλία μας ΔΕΝ ασκεί εκδοτική ή εμπορική δραστηριότητα, επομένως δεν εμπορεύεται τα φυλλάδια ή τα βιβλία που τα μέλη της συγγράφουν ή επιμελούνται εκδοτικά.

Με απόφαση του Δ.Σ και την σύμφωνη γνώμη των μελών – συγγραφέων μας ανατίθεται σε εκδοτικές επιχειρήσεις και εταιρείες διακίνησης βιβλίων η εκτύπωση, διανομή, διάθεση και πώληση των φυλλαδίων, βιβλίων και εικόνων μας με μοναδικό αντάλλαγμα εις την Συναλληλία μας , την εκ μέρους τους προσφορά μέρους των εκδόσεων αυτών, δηλαδή ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ αντιτύπων τα οποία με την σειρά του ο “Πρόμαχος Ορθοδοξίας” αποστέλλει ΔΩΡΕΑΝ σε Ιερές Μονές, Ιερούς Ναούς και σε οποιονδήποτε Ορθόδοξο Χριστιανό του το ζητήσει.

Διευκρινίζουμε ότι οι συγγραφείς – μέλη της Αδελφότητας για την εθελοντική τους προσφορά ΔΕΝ λαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή, αλλά λαμβάνουν κάποια αντίτυπα των εκδοθέντων πονημάτων τους, τα οποία και ΔΩΡΕΑΝ διανέμουν , μιας και όλα αυτά φέρουν από το Τυπογραφείο την σφραγίδα ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, που καθιστά αδύνατη την πώληση τους.

Όπως αναφέραμε και στο Ιστορικό μας τα μέλη της Αδελφότητος έχουν κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εκτυπώσει και διανείμει ιδίαις δαπάναις και χωρίς την παραμικρή επιχορήγηση 345.000 ΔΩΡΕΑΝ τευχίδια των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Χαιρετισμών Θεοτόκου και το Ιστολόγιο των Χαιρετισμών.

Βασικό μας μέλημα στα πλαίσια της Εσωτερικής Ιεραποστολής είναι η εκτύπωση και διανομή ακόμη περισσοτέρων ΔΩΡΕΑΝ καλαίσθητων τευχιδίων των Χαιρετισμών.

Ευελπιστούμε εις την επανέκδοση και διανομή ΔΩΡΕΑΝ καλαίσθητων τευχιδίων με τος Χαιρετισμούς και τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο, καθώς και άλλων με τους Χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο και εις τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.

Στα σχέδια της Αδελφότητος είναι επίσης η έκδοση και ΔΩΡΕΑΝ διανομή εγκόλπιου Προσευχηταριου με όλες τις ενδιάτακτες καθημερινές Ακολουθίες, τους Χαιρετισμούς, τους Παρακλητικούς Κανόνες εις την Υπεραγία Θεοτόκο , την Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και άλλες προσευχές.

Επιπροσθέτως η Αδελφότητα σκοπεύει να τυπώνει και να διανέμει ΔΩΡΕΑΝ ολιγοσέλιδα φυλλάδια ψυχωφελούς και αντιαιρετικού περιεχομένου.

Τέλος στο πλαίσιο της Εσωτερικής Ιεραποστολής εντάσσεται και η εκτύπωση και ΔΩΡΕΑΝ διανομή εκατοντάδων χιλιάδων νέων πλαστικοποιημένων Εικόνων τσέπης με κείμενα που παροτρύνουν εις την ανάγνωση των Χαιρετισμών και εις την προσέλευση στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως.

Τέλος ο ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ σκοπεύει να διοργανώνει Ομιλίες, Ημερίδες, Συνέδρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χριστιανών αδελφών μας για θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως μας και του Αντιαιρετικού Αγώνα και την ενεργοποίηση των αδελφών μας για την συμμετοχή τους σε δράσεις Εσωτερικής Ιεραποστολής.

Τελευταίες Δράσεις

Icon Heading

Δείτε τις τελευταίες δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει για την Εσωτερική Ιεραποστολή