Εξωτερική Ιεραποστολή

Icon Heading

Τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητας μας έχουν – όπως έχετε ήδη διαβάσει στο Ιστορικό – πολυετή και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις Εξωτερικής Ιεραποστολής κυρίως στην Αφρική.

Στο πλαίσιο της Ιεραποστολικής δραστηριότητας – την οποία και σαφώς διαχωρίζουμε από τις Φιλανθρωπικές Δράσεις μας στην Αφρική – η Αδελφότητα έχει προγραμματίσει την μετάφραση, εκτύπωση και διανομή ΔΩΡΕΑΝ βιβλίων, τευχιδίων, φυλλαδίων και πλαστικοποιημένων Εικόνων στην γλώσσα των τοπικών πληθυσμών.

Σε συνεννόηση και συνεχή συνεργασία με Αρχιερείς και Ιερείς που κατάγονται από τις χώρες αυτές θα λαμβάνει μεταφρασμένο στις τοπικές γλώσσες και διαλέκτους κείμενα κατηχητικού περιεχομένου , Ακολουθίες και προσευχές τα οποία και θα στοιχειοθετεί, εκτυπώνει και αποστέλλει ΔΩΡΕΑΝ στις Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας προς διανομή στον ντόπιο πληθυσμό.

Συναισθανόμενοι την ανάγκη για διάδοση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου και στους ορθόδοξους αδελφούς μας άλλων χωρών η Αδελφότητα μας θα αναλάβει σε συνεργασία με το αδελφό Ινστιτούτο Χαιρετισμών της Θεοτόκου την μετάφραση, εκτύπωση και διανομή ΔΩΡΕΑΝ τευχιδίων των Χαιρετισμών στην Ρωσική, Ρουμανική, Γεωργιανή, Αλβανική καθώς και στις κύριες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και στις τοπικές αφρικανικές γλώσσες.

Επιπροσθέτως θα αναλάβει την διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ιεραποστόλων σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς και Μητροπόλεις.

Τέλος ευελπιστεί να συμβάλλει στην Ανέγερση Ιερών Ναών, Εκπαιδευτηρίων και Νοσοκομείων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή και στην αποστολή του κατάλληλου εξοπλισμού αυτών.

Τελευταίες Δράσεις

Icon Heading

Δείτε τις τελευταίες δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει για την Εξωτερική Ιεραποστολή