Εκδόσεις Βιβλίων

Icon Heading

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αποτελούν οι Εκδόσεις του.

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αποτελούν οι Εκδόσεις των φυλλαδίων , τευχιδίων και βιβλίων που γράφουν εθελοντικά και εντελώς ανιδιοτελώς τα μέλη του, χωρίς να έχουν την οιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική απολαβή.

Όπως και προηγουμένως τονίσαμε πρώτιστος στόχος της συγγραφής αυτών των εντύπων είναι η ενίσχυση του Ελληνορθόδοξου φρονήματος των αναγνωστών μας, η ενίσχυση της Ορθοδόξου Πίστεως και η προάσπιση των θεσφάτων της από τις επιβουλές ετεροδόξων και κακοδόξων.

Μπορείτε εδώ να δείτε ενδεικτικά μερικές μόνο από τις Εκδόσεις που έκαναν τα μέλη της Συναλληλίας μας την περασμένη δεκαετία.

Ευελπιστούμε με την Χάρη του Αγίου Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου να αξιωθούμε σε ακόμη περισσότερες εκδόσεις την παρούσα και τις επόμενες χρονιές ως Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική και Φιλανθρωπική Συναλληλία.

Ήδη στην Ενότητα τα Βιβλία μας θα μπορέσετε να διαβάσετε αναλυτικά για τα δύο βιβλία που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2018 από τα μέλη του ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ